CONSULTING

A Positum KFT 2008 óta nagyon sok Cégnek, Önkormányzatnak, Alapítványnak, Iskolának tudott segíteni, consulting szolgáltatásaival.

Amennyiben Önkormányzatuknak, Cégüknek, vagy üzlettársuknak szüksége van segítségre, mi nagyon nagy repertoárral tudunk támogatást nyújtani.

A consulting szolgáltatásaink:

Belföldi cégek/ önkormányzatok:

Informatikai költségcsökkentés

Informatikai szaktanácsadás

Üzletmenet, üzletvitel, és azok folyamatainak optimalizálása

Működés optimalizálás cégeknek, üzemeknek, gyáraknak.

Új projektek elindításában szakmai tanácsadás, és a projektek akár teljes lebonyolítása.
Ezen projektek lehetnek Informatikai, Biztonságtechnikai, Épületgépészeti, Robotikai, Energetikai projektek.

Biztonságtechnikai támogatás, tanácsadás, projekt megvalósítás.


Külföldi anyacégek terjeszkedése:

Amennyiben Önök Magyarországon szeretnék megvalósítani következő projektjüket, mint jelenleg nem Magyarországon működő társaság, abban is hatalmas tapasztalataink vannak.

Több főként technológiai cég honosításában is segítettünk már.

Amit tudunk biztosítani:

Cégalapítás
Könyvelés
Jogi tanácsadás
Biztosítások ügyintézése
Céges autós flotta ügyintézése
Telephely kiválasztás
Internet és egyéb fontos szolgáltatások ügyintézése
Tolmácsolás
Internetes megjelenés,weboldal biztosítása, domain beszerzése, email és egyéb IT megoldások támogatása
Ipari parkok, vagy gyártói lehetőségek felkutatása.
Telephelyek felszerelése Informatikai, biztonságtechnikai és a működéshez elengedhetetlen eszközökkel.
Gyárak eszközökkel való felszerelése.
Bútorok beszerzése, leszállítása.
Fűtési és légtechnikai eszközök fejlesztése, telepítése
Energetikai segítségnyújtás
HR tanácsadás
Munkavállaló toborzási tanácsadás

Ezek mellett természetesen minden felmerülő kérdésben tudunk segítséget nyújtani, ami a magyarországi működésüket segíti.

A felsorolt szolgáltatásokat már véghez vittük több esetben is, de egyénileg mindenkinek más az amiben segítségre szorul, ezért ezeket egy felmérő ingyenes konzultációval fel tudjuk mérni, amennyiben szükséges.

Információs elérhetőségeink:

aruhaz@pcfactory.hu

+3620-57-67-906


Since 2008, Positum KFT has been able to help many companies, municipalities, foundations and schools with its consulting services.

If your local government, company or business partner needs help, we can provide support with a very large repertoire.

Our consulting services:

Domestic companies / municipalities:

IT Cost Reduction

IT consultancy

Business process, business management and optimization of their processes

Operational optimization for companies, factories, factories.

Professional advice on launching new projects and even complete project implementation.
These projects can be IT, Security, Building Engineering, Robotics, Energy.

Security support, consulting, project implementation.


Expansion of foreign parent companies:

If you would like to carry out your next project in Hungary, as a company not currently operating in Hungary, we have huge experience in this.

We have already helped localize several technology companies.

What we can provide:

Company Formation
Booking
Legal advice
Insurance administration
Corporate car fleet administration
Site selection
Administration of Internet and other important services
Interpretation
Web publishing, website provision, domain acquisition, email and other IT support
Finding industrial parks or manufacturing opportunities.
Fitting out sites with IT, security and operational tools.
Equipment for factories.
Purchase and delivery of furniture.
Development and installation of heating and air-conditioning equipment
Energy assistance
HR consulting
Employee recruitment consultancy

In addition to these, of course, we can assist with any issues that may arise, which will help their operation in Hungary.

The listed services have already been implemented on a number of occasions, but individually, everyone needs help, so we can assess them with a free consultation if needed.

Contact information:

aruhaz@pcfactory.hu

+ 3620-57-67-906

 

 

2008 년부터 Positum KFT는 컨설팅 서비스를 통해 많은 회사, 지방 자치 단체, 재단 및 학교를 도울 수있었습니다.

현지 정부, 회사 또는 비즈니스 파트너가 도움이 필요한 경우 매우 큰 레퍼토리를 지원할 수 있습니다.

우리의 컨설팅 서비스 :

국내 기업 / 시정촌 :

IT 비용 절감

IT 컨설팅

비즈니스 프로세스, 비즈니스 관리 및 프로세스 최적화

회사, 공장, 공장을위한 운영 최적화.

새로운 프로젝트를 시작하고 완벽한 프로젝트를 구현하는 것에 대한 전문가의 조언.
이러한 프로젝트는 IT, 보안, 건축 공학, 로봇 공학, 에너지 일 수 있습니다.

보안 지원, 컨설팅, 프로젝트 구현.


외국 모회사의 확장 :

현재 헝가리에서 운영되고 있지 않은 회사로서 헝가리에서 다음 프로젝트를 수행하려면이 분야에 대한 경험이 풍부합니다.

우리는 이미 여러 기술 회사를 현지화하는 데 도움을주었습니다.

우리가 제공 할 수있는 것 :

회사 설립
예약
법률 자문
보험 관리
기업 차량 관리
사이트 선택
인터넷 및 기타 중요한 서비스 관리
해석
웹 출판, 웹 사이트 제공, 도메인 획득, 이메일 및 기타 IT 지원
산업 단지 찾기 또는 제조 기회.
IT, 보안 및 운영 도구를 사용하여 사이트를 구성합니다.
공장 장비.
가구 구매 및 배송.
냉난방 장치의 개발 및 설치
에너지 원조
HR 컨설팅
직원 채용 컨설팅

이 외에도 헝가리에서 발생할 수있는 모든 문제에 대해 도움을 줄 수 있습니다.

나열된 서비스는 이미 여러 차례 구현되었지만 개별적으로 모든 사람이 도움을 필요로하므로 필요한 경우 무료 상담으로 평가할 수 있습니다.

연락 정보 :

aruhaz@pcfactory.hu

+ 3620-57-67-906

olcsobbat.hu arcedula.hu